Αξιολόγηση

Σχέδια δράσης

Image

Εσωτερική αξιολόγηση
2021-2022

Αξιολόγηση

Εσωτερική αξιολόγηση

Σχέδιο Δράσης: Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων εντός και εκτός σχολείου

Άξονας: 8. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Στόχοι:

 • Η ενίσχυση της επιστημονικής, κοινωνικής και πολιτισμικής διάστασης του εκπαιδευτικού έργου
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών των εκπαιδευτικών του σχολείου για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων με άλλους φορείς
 • Ανάπτυξη συνεργασιών για την αξιοποίηση του  επιστημονικού δυναμικού του σχολείου
 • Υποστήριξη της ατομικής ανάγκης επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων/κρίσεων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους

Image
Image

Ενδοϋπηρεσιακή
επιμόρφωση

Στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου δράσης, τον Ιανουάριο πραγματοποιήθηκε ενδουπηρεσιακή επιμόρφωση από τον Υποδ/ντή του σχολείου κ. Ιωάννη Λαμπίρη, σε ζητήματα διαχείρισης covid-19, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να είναι ενήμεροι για τη νομοθεσία και το πρωτόκολλο του Υπουργείου, ώστε να διασφαλίζεται στο μέγιστο βαθμό η υγεία των μαθητών/τριών.
Σχέδιο Δράσης: Όλοι τόσο διαφορετικοί - όλοι τόσο ίδιοι

Άξονας 2: Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Στόχοι :

 • Αποδοχή της διαφορετικότητας
 • Ενίσχυση αισθήματος ασφάλειας στο σχολικό περιβάλλον
 • Επιμόρφωση - ενημέρωση των εκπαιδευτικών του σχολείου για την καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών
 • Συνεργασία σχολείου - γονέων για θέματα συμπεριφοράς των μαθητών
 • Καλλιέργεια δεξιοτήτων στους μαθητές για ειρηνική διευθέτηση συγκρούσεων
 • Υιοθέτηση παιδαγωγικών στρατηγικών για τη διαχείριση των προβλημάτων στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών

Image
Στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου δράσης την Τετάρτη 2 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε βιωματική παρέμβαση στους μαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης, από τον Κοινωνική Λειτουργό του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Τεμπών κ. Κούρτη Παναγιώτας. Σκοπός του βιωματικού ήταν να μάθουν τα παιδιά να διαχειρίζονται τον θυμό και τα αρνητικά συναισθήματα τους. 

Μακροπρόθεσμος στόχος αποτελεί η κατάκτηση της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας τους χωρίς την βοήθεια κάποιου εκπαιδευτικού ή γονέα. Οι μαθητές αποφορτίστηκαν μέσω των ιστοριών που άκουσαν και πάνω σ’ αυτές μετά διδάχθηκαν εναλλακτικές αντιδράσεις που τα ίδια κλήθηκαν να εφαρμόσουν σε περιπτώσεις που νιώσουν θυμό ή οργή.

Η δράση συνέπεσε χρονικά με την 6η Μαρτίου, η οποία έχει καθιερωθεί ως Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο σχολείο.

Image
Γόννοι, Δήμος Τεμπών, ΠΕ Λάρισας
Τηλέφωνο : 24950 31240
Email : mail@dim-gonnon.lar.sch.gr

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του site μας και τη βελτίωση της online εμπειρία σας. Πατήστε "Αποδοχή Cookies" για να συνεχίσετε ή επιλέξτε "Περισσότερα" για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τα cookies.