Προγράμματα e-Twinning

Το σχολείο μας υλοποιεί συστηματικά διακρατικά προγράμματα αδελφοποίησης σχολείων e-Twinning.