Εκπαιδευτικοί

Διευθύντρια: Μπούτου Κωνσταντίνα Λαμπίρης Ιωάννης Πούλιου Αικατερίνη Σιόζιος Δηήτριος Καράτζος Ροβέρτος Κυρίτσης…
Διευθύντρια: Μπούτου Κωνσταντίνα Τσιούρβα Παρασκευή Α΄ τάξη Λαμπίρης Ιωάννης Β΄ τάξη Πούλιου…